Hồ sơ công ty
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > Hồ sơ công ty > Thường trực Huyện ủy họp Triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” giai đoạn 2023-2025
Thường trực Huyện ủy họp Triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” giai đoạn 2023-2025

ngày phát hành:2023-09-13 11:42    Số lần nhấp:142

Sáng ngày 08/9/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 145-KH/HU, ngày 12/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” huyện theo Quyết định số 510-QĐ/HU ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các đồng chí: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Chí Hòa, Thái Hưng, Tiến Đức, Hòa Bình, Liên Hiệp, Duyên Hải, Dân Chủ thực hiện thí điểm.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

 Đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo thông qua các quyết định và kế hoạch thực hiện xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

 

Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025;  huyện Hưng Hà ban hành các quyết định và kế hoạch về xây dựng thí điểm mô hình " Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" giai đoạn 2023-2025. Huyện Hưng Hà lựa chọn  các xã Chí Hoà, Thái Hưng, Tiến Đức, Hoà Bình, Liên Hiệp, Duyên Hải, Dân Chủ thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ. Theo đó, huyện chọn xã Tiến Đức và xã Chí Hòa làm điểm của tỉnh. Còn lại 5 xã: Thái Hưng, Hoà Bình, Liên Hiệp, Duyên Hải, Dân Chủ  làm điểm của huyện. Tập trung vào các nội dung: Chính quyền hoạt động công khai,Hồ sơ công ty minh bạch, dân chủ. Xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách  thân thiện, trách nhiệm, tận tuỵ. Người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân. Xây dựng trụ sở làm việc khang trang, văn minh, sáng xanh, sạch, đẹp….

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng chính quyền thân thiện vì dân phục vụ.  Là yếu tố tất yếu nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền các xã theo hướng “Phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục” trên cơ sở quy định của pháp luật; xây dựng phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến sự hài lòng của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở cơ sở. Việc xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” phải gắn với thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Xây dựng chính quyền thân thiện thể hiện quyết tâm của 7 xã được lựa chọn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị của huyện, các đồng chí lãnh đạo các xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản để ra mắt mô hình điểm. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu với Ban Chỉ Đạo tổ chức đi thăm quan rút kinh nghiệm. Quán triệt các văn bản và quan điểm chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện.  Bổ sung nội dung xây dựng chính quyền thân thiện vào sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổ chức hội nghị cán bộ trong toàn xã. Căn cứ vào nội dung xây dựng chính quyền thân thiện để sửa đổi chương trình công tác, quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, UBND xã, Ban thanh tra nhân dân. Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn các địa phương xây dựng các biểu mẫu, kế hoạch, nội dung tuyên truyền. Phòng Nội vụ tham mưu với UBND huyện ban hành tiêu chí xây dựng chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ và tập huấn cho đội ngũ cán bộ địa phương. Các tổ chức chính trị của xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện. Từ các xã được lựa chọn làm điểm sau đó rút kinh nghiệm để nhân ra diện trong toàn huyện. Đây là nhiệm vụ chính quan trọng chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Trúc Lành

Đài TT-TH Hưng Hà