Hồ sơ công ty
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > Hồ sơ công ty > Nửa tháng tới (15/9), hàng ngàn người sau đây lại được tăng lương hưu, trợ cấp
Nửa tháng tới (15/9), hàng ngàn người sau đây lại được tăng lương hưu, trợ cấp

ngày phát hành:2023-08-31 12:26    Số lần nhấp:139

luong-huu-169094524218674126393-0-33-630-1041-crop-16909453925311469957374.jpgChi tiết thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 tại Hà Nội

GĐXH - Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông tin về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kỳ lương tháng 8/2023 theo mức hưởng mới.

Thông tư 11/2023/TT-BNV đã có hướng dẫn điều chỉnh mức hằng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9. Theo đó, tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu như sau:

Trợ cấp hằng tháng = mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.

Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể sẽ tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

Những đối tượng sẽ được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng bao gồm: Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó bí thư, Phó chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã hưởng mức 3 triệu đồng/tháng/người. Các chức danh còn lại hưởng 2,817 triệu đồng/tháng/người.

luong-huu-1693283923591210101721.jpeg

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu,Hồ sơ công ty trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ 1/7.

Theo đó, từ 1/7, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 12,5% đến 20,8%. Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. 

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021.

Theo Nghị định 42, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.