hợp tác trao đổi
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > hợp tác trao đổi > Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo
Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo

ngày phát hành:2023-08-28 12:29    Số lần nhấp:178

(CT) - Ngày 1-8-2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2023). Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, sở, ban, ngành thành phố; các đồng chí lãnh đạo Tuyên huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ... đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành trong 93 năm qua. Cùng những thành tựu chung của ngành Tuyên giáo cả nước, lực lượng làm công tác Tuyên giáo Cần Thơ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng; chú trọng tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời đổi mới và nâng cao hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong toàn xã hội...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị cán bộ ngành Tuyên giáo Cần Thơ tiếp tục phát huy tính chủ động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các hoạt động của ngành hiệu quả,hợp tác trao đổi thiết thực; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; tập trung đề xuất, tham mưu nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo thành phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng hiệu quả, thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cán bộ ngành Tuyên giáo các cấp trong thành phố chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy đảng trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo các cấp thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, nói được, làm được, viết và nói phải “đúng, trúng, thuyết phục”, nhạy bén nắm bắt cái mới và sáng tạo ra cái mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, các cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ làm công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ làm công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

NGỌC QUYÊN