hợp tác trao đổi
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > hợp tác trao đổi > Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

ngày phát hành:2023-09-01 13:27    Số lần nhấp:125

(BTV) Chiều 26/4, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 4, dự kiến chương trình công tác tháng 5/2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh.

HDND_thuong_ky_thang_4_ok)

Toàn cảnh phiên họp

Tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) của HĐND tỉnh; giám sát chuyên đề về công tác quản lý hoạt động về dược và quản lý, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, kít xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với Sở Y tế; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đối với Uỷ ban MTTQ tỉnh và một số đơn vị liên quan; duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND,hợp tác trao đổi Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Tháng 5, HĐND tỉnh tập trung hoàn thiện báo cáo giám sát đối với Sở Y tế, MTTQ tỉnh và các đơn vị liên quan; tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023; chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch; ...

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung yêu cầu Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan căn cứ kết quả Hội nghị để triển khai thực hiện tốt các công việc theo thẩm quyền nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tập trung tốt cho việc thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã, qua đó, kiến nghị nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND. 

Chu Oánh, Thu Hằng