hợp tác trao đổi
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > hợp tác trao đổi > Bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với gió giật trên cấp 17
Bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với gió giật trên cấp 17

ngày phát hành:2023-09-03 12:20    Số lần nhấp:167

Bão số 3, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật trên cấp 17

Hướng di chuyển của bão số 3. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam Hồng Kông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20, 6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo,hợp tác trao đổi bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, sau đó là Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục suy giảm thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 7-9m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/9: 

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-36 độ C.