trung tâm tin tức
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > trung tâm tin tức > Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh

ngày phát hành:2023-09-09 13:29    Số lần nhấp:153

(binhthuan.gov.vn) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký ban hành Công vănvề việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo đúng Chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO đối với các di sản được UNESCO ghi danh, cụ thể như: Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. Các biện pháp bảo vệ được ghi trong hồ sơ khoa học đối với các di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cụ thể như: Nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Lễ hội Cầu ngư tại vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lễ hội dinh Thầy Thím xã Tân Tiến, thị xã La Gi và Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền,trung tâm tin tức phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; có biện pháp nhắc nhở và chấn chỉnh đối với các nghệ nhân, người thực hành, đặc biệt là nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, đối với việc tham gia vào các hoạt động làm biến dạng, thực hành sai lệch di sản. Nghệ nhân cần nâng cao vai trò truyền dạy di sản và nêu gương trong thực hành đúng để gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể.

Ngoài ra, phải tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, những hành vi làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, như: Thực hành di sản không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản; thay đổi, bổ sung các yếu tố mới và biểu diễn di sản mà không có sự đồng thuận của cộng đồng; đưa di sản ra trình diễn ngoài phạm vi không gian thực hành của di sản; lợi dụng danh hiệu di sản để tổ chức các sự kiện hội họp, giới thiệu, tập huấn về di sản mà không có sự hiểu biết đầy đủ của cộng đồng, không đúng với tinh thần Công ước 2003 và Luật Di sản văn hóa.

Phạm Huệ